Workshop

Prantiker Prakitajan (Series)

A series of workshop with ethnic groups from Bangladesh.

Worked with ‘Rakhain’ community from South-West sea-beach area

Venue: Rangabali, Galachipa Village, Potuakhali

From 8-15 April 2010Participants: 
1. Syed Abu Zakir Emon

2. Sanjida Shaheed

3. Lucky Osman,

4. Khandaker Nasir Ahmed

5. Shimul Saha

6. Mahbubur Rahman

7. Kabir Ahmed Masum Chisty

8. Hasanur Rahman Reaz

9. Bivol Saha

A series of workshop with ethnic groups from Bangladesh.

With ethnic group call Onrao.

Venue: Talpur, Dharmapur, Godagari, Rajshahi

Dates: 20-23 April 2010

 

Dr. Mostafa Sharif Anowar

Dr. M. Mustafizur Rahman

T.M.M. Nurul Modaswer Chowdhury

M. Fazlul Karim

Azadi Pervin

Mohammad Abdus Salam

Suvash Chandra Suter

Hassan Ashique

A.H.M. Tahmidur Rahman

Md. Habibullah

Md. Abdus Sobhan

Md. Zillur Rahman

Nurul Amin

A.K.M. Ariful Islam

Md. Humayon Kabir

Raziuddin Chowdhury

Shilpi Azad

Azmal Haque Bidduth

Tanvirul Hassan

Shabin Shahriar

A.K.M. Maynul Islam

Kaushik Sarker

A series of workshops with Ethnic groups

With Tripura Community

Venue: Jamtoli Village, Khagrachhori: 10 - 13 November 2010


Participants:
1. Ranjit Karmakar
2. Shapu Tripura
3. Joy Deb Roaja
4. Khokan Chandra Sarker
5. Molla Sagar
6. Shaymal Sarker
7. Maksuda Iqbal Nipa
8. Kabir Ahmed Masum Chisty
9. Manir Mrittik
10. Shamiur Rahman Noyon

With Hajong Community

Venue:  Bipinganj, Sushang Durgapur, Netrokona

Dates: 25-30July 2011

 

Participants:

Rabi Khan,

Kamruzzaman Shadhin

Masudur Rahman

Ashim Halder Sagor

Najmun Nahar Keya

Snigdha Zaman

Maharunnessa Nipa

Shahriar Shaon

Mohammad Ismail Hossain Niloy.